Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 
  • Gudenådalens Fribørnehave der er oprettet under skolen, har i snit 37 børn.
  • Oplysninger om elevtal og skolens klasser findes her:  Elevtal (Børnehavebørn har betegnelsen "0Y".
 

Antal elever pr. pc

0.-2. kl. bruger crome books og Ipad - der er ca. 1 enhed for hver anden elev.
 
Fra 3. - 9. klasse stiller skolen en bærbar PC til rådighed, til hver elev.
 
Der er smartboard i hvert andet lokale og vi har en del grej til produktion af film m.m. - f.eks. animationsfilm. Derudover har vi udstyr til optagelse af film, 3D printer og redigringsprogrammer på 50 enheder.
 
 

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:
  • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 01.08.2017:  11 (inkl. leder)
  • Antal lærere (ex. leder) ansat i lærerstillinger ved starten af skoleåret:  10
  • Antal lærere ansat i lærerstillinger opgjort i fuldtidsstillinger:  10


Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale